top of page

Algemene voorwaarden Sacha Bouwknecht Fotografie 

 

Op elke opdracht, overeenkomst en deelname aan een fotosessie zijn onderstaande condities en de voorwaarden van DuPho (de beroepsorganisatie voor professionele fotografen waarbij Sacha Bouwknecht Fotografie is aangesloten) van toepassing. 

 

1.Auteursrecht en gebruiksrecht 

Het auteursrecht van de foto’s ligt ten allen tijde bij de fotografe Sacha Bouwknecht Fotografie. Na ontvangst van de digitale fotobestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het gebruiksrecht van een portretfoto is persoonlijk (Personal Use License) en beperkt. Een digitaal geleverde foto bewerken, doorgeven, doorverkopen, insturen voor wedstrijd of commercieel gebruiken is zonder toestemming niet toegestaan. U mag de foto wel gebruiken voor pers media, sociale media, het delen met familie en vrienden en enkele afdrukken ervan maken voor uzelf, familie en vrienden. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken. Bij gebruik van digitale bestanden op website of sociale media moet Sacha Bouwknecht Fotografie vermeld worden als zijnde fotograaf. Dit kan op Facebook en Instagram door @sachabouwknechtfotografie te gebruiken. 

Geleverde foto’s mag ik opnemen in mijn portfolio, gebruiken voor mijn marketing en openbaar maken op deze website, met het doel mijn werk en stijl te promoten. 

2. Betaling 

Na het ontvangen van de fotoselectie uit de galerij ontvangt de klant een factuur. De klant dient de factuur te controleren op eventuele onjuistheden voor deze betaald wordt. De klant dient de factuur te betalen binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen. Producten worden pas geleverd indien de betaling binnen is.

3. Aansprakelijkheid 

Sacha Bouwknecht Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de 

zijde van de fotograaf of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. 

Aansprakelijkheid afdrukken 

Sacha Bouwknecht Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of fotoafdrukken bij producten die niet door haar zijn geleverd ! 

 

4. Privacy en persoonsgegevens 

Een opdrachtgever/te portretteren persoon/fotomodel is op de hoogte van de voorwaarden en accepteert die op het moment van boeking dan wel bij aanvang van de fotografie. Ook verklaart u zich akkoord met de verwerking van persoonsgegevens die ik minimaal nodig heb om het werk uit te voeren, te factureren. Het privacy protocol is te vinden op mijn website: sachabouwknechtfotografie.nl

Sacha Bouwknecht zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, emailadres, etc. ) openbaar maken of doorgeven aan anderen. 

bottom of page